• Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share via Email

January 20, 2023

1-B-23-VA 1401 Forest Ave [PDF]
1-C-23-VA 828 N. Broadway [PDF]
1-D-23-VA 7601 Bennington Dr [ PDF]
1-E-23-VA 1315 Forest Ave [PDF]
1-F-23-VA 809 Emerald Ave [PDF]
1-G-23-VA 1905, 1909, 1911, 1915 Lake Ave [PDF]
 

February 28, 2023

1-E-23-VA 1315 Forest Ave [PDF] *postponed from January
2-A-23-VA 0 Holston Hills Rd [PDF]
2-B-23-VA 215 Bearden Pl [PDF]
2-C-23-VA 314 Lovell Rd [PDF] *removed from agenda
2-D-23-VA 2518 N. Broadway [PDF]


March 21, 2023

3-A-23-VA 6800 Deane Hill Dr [PDF]
3-B-23-VA 5450 Millertown Pk [PDF]
3-C-23-VA 206 Cedar Ln [PDF]
3-D-23-VA 1113 & 1115 Phillips Ave [PDF]
3-E-23-VA 0 (3627) Division St [PDF]
3-F-23-VA 416 Cherokee Blvd [PDF]
3-G-23-VA 2439 E. Magnolia Ave [PDF]
3-H-23-VA 2424 Washington Ave [PDF]


April 18, 2023

4-A-23-VA 415-417 Lovenia Ave [PDF]
4-C-23-VA 4101 Westgate Dr [PDF]
4-E-23-VA 4800 N. Broadway St [PDF]
4-F-23-VA 2218 Cumberland Ave [PDF]


May 16, 2023

5-A-23-VA 2230 Laurel Ave [PDF]
5-B-23-VA 1458 Wilson Rd [PDF]
5-C-23-VA 1452 Wilson Rd [PDF]
5-D-23-VA 6919 Haverhill Dr [PDF]
5-E-23-VA 5402 Rutledge Pk [PDF] *moved to June meeting
5-F-23-VA 11068 Parkside Dr [PDF]
5-G-23-VA 2900 N. Broadway [PDF]
5-H-23-VA 2126 Forest Ave [PDF]


June 20, 2023

5-E-23-VA 5402 Rutledge Pk [PDF]
6-A-23-VA 236 W. Scott Ave [PDF]
6-B-23-VA 321 Deaderick Ave [PDF]
6-C-23-VA 519 Douglas Ave [PDF]
6-D-23-VA 109 S. Broadway [PDF]
6-F-23-VA 1931 & 1923 Forest Ave [PDF]


July 18, 2023

7-A-23-VA 5121 Camelia Rd [PDF] *postponed to August*
7-B-23-VA 1415 Third Creek Rd [PDF]
7-C-23-VA 1415 Third Creek Rd [PDF]
7-D-23-VA 1415 Third Creek Rd [PDF]
7-E-23-VA 2230 Laurel Ave [PDF]
7-G-23-VA 816 Heins Ct [PDF]
7-H-23-VA 200 W. Fifth Ave [PDF]
7-I-23-VA 1600 Island Home Ave [PDF]


August 15, 2023

7-A-23-VA 5121 Camelia Rd [PDF]
8-A-23-VA 4145 Holston Dr [PDF]
8-B-23-VA 185 Wrinkle Ave[PDF]
8-C-23-VA 1108 Forest Ave [PDF] 8-D-23-VA  1800 & 1900 Vermont Ave [PDF]
8-E-23-VA 500 Clinch Ave [PDF]
8-F-23-VA 7300 Westridge Dr [PDF]
8-G-23-VA 0 Sanders Ln [PDF]
8-I-23-VA 2230 Laurel Ave [PDF]


September 19, 2023

9-A-23-VA 1300 Vermont Ave [PDF]  *postponed to October*
9-B-23-VA 153 Old State Rd [PDF]
9-C-23-VA 2342 Robinson Rd [PDF]
9-D-23-VA 5610 Villa Rd [PDF]
9-E-23-VA 4335 Apex Dr [PDF]
9-F-23-VA 4302 Thistlewood Way [PDF]
9-H-23-VA 4211 Mockingbird Ln [PDF]


October 17, 2023

9-A-23-VA 1300 Vermont Ave [PDF]
9-C-23-VA 2342 Robinson Rd [PDF]
10-A-23-VA 6701 Baum Dr [PDF]
10-B-23-VA 8403 Kingston Pk [PDF]
10-C-23-VA 724 Taylor Rd [PDF]
10-D-23-VA 2000 Cumberland Ave [PDF]
10-E-23-VA 5852 Washington Pk [PDF]
10-G-23-VA 1501 N Central St [PDF]
10-H-23-VA 2230 Laurel Ave [PDF]


November 21, 2023

11-A-23-VA  3038 Gibbs Dr [PDF]
11-B-23-VA 2230 Laurel Ave [PDF]
11-C-23-VA 5660 Lyons View Pk [PDF]
11-D-23-VA 2312 & 2314 Island Home Ave [PDF]
11-F-23-VA 0 Helmbolt Rd [PDF] *postponed to December


December 19, 2023
11-F-23-VA 0 Helmbolt Rd [PDF] *postponed from November
12-A-23-VA 742 N. Hall of Fame [PDF]
12-B-23-VA 677 E. Hill Ave [PDF]