• Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share via Email
Contact the Board of Zoning Appeals office at 865-215-4473 for any months not listed here.


JULY 19, 2018

6-H-18-VA: 8529 Kingston Pike [PDF]
6-J-18-VA: 901 E. Summit Hill Drive [PDF]
7-B-18-VA: 1107 & 1113 Phillips Avenue [PDF]
7-C-18-VA: 424 Kituwah Trail [PDF]
7-D-18-VA: 925 W. Baxter Avenue [PDF]
7-E-18-VA: 108 W. Oklahoma Avenue [PDF]
7-F-18-VA: 2012 N. Broadway [PDF]
7-G-18-VA: 201 Third Avenue [PDF]
7-H-18-VA: 2501 Middlebrook Avenue [PDF]
7-J-18-VA: 4033 Sequoyah Avenue [PDF]
7-K-18-VA: 2704 Mineral Springs Avenue [PDF]
7-L-18-VA: 4924 N. Broadway [PDF]
7-M-18-VA: 7621 Kingston Pike [PDF]


AUGUST 16, 2018

Contact the Board of Zoning Appeals office at 215-4473


SEPTEMBER 20, 2018

7-F-18-VA:  2012 N. Broadway [PDF]
7-I-18-VA:  619 Women’s Basketball Hall of Fame Drive [PDF]
7-M-18-VA:  7621 Kingston Pike [PDF]
9-A-18-VA:  212 Hialeah Dr. [PDF]
9-B-18-VA:  9101 Executive Park Dr. [PDF]
9-C-18-VA:  5331 Lyons View Pike [PDF]
9-D-18-VA:  6632 Colonial Forest Lane [PDF]
9-E-18-VA:  4683 Old Broadway [PDF]
9-F-18-VA:  605 Yarnell Avenue [PDF]
9-G-18-VA:  3415 N. Broadway [PDF]
9-H-18-VA:  2912 Scottish Pike [PDF]


OCTOBER 18, 2018

7-F-18-VA: 2012 N. Broadway [PDF]
7-I-18-VA: 619 Women’s Basketball Hall of Fame Dr. [PDF]
10-A-18-VA: 500 State St. [PDF]
10-B-18-VA: 4101 Clinton Hwy [PDF]
10-C-18-VA: 2218 Spence Pl. [PDF]
10-D-18-VA: 506 Rockingham Dr. [PDF]
10-E-18-VA: 400 Merchant Dr. [PDF]


NOVEMBER 15, 2018

7-F-18-VA: 2012 N. Broadway [PDF]
7-I-18-VA: 619 Women’s Basketball Hall of Fame Dr. [PDF]
10-C-18-VA: 2218 Spence Pl. [PDF]
11-A-18-VA: 121 E. Young High Pike [PDF]
11-B-18-VA: 7901 Livingston Dr. [PDF]
11-C-18-VA: 800 S. Central Street [PDF]
11-D-18-VA: 9341 S. Northshore Drive [PDF]
11-E-18-VA: 4705 Chapman Hwy. [PDF]
11-F-18-VA: 3426 June Street [PDF] 
11-G-18-VA: 7621 Kingston Pike [PDF] (10MB file)
11-H-18-VA: 913 Henley Street [PDF] (12MB file)
11-I-18-VA: 201 Randolph Street [PDF] (19MB file)


DECEMBER 20, 2018

11-G-18-VA: 7621 Kingston Pike [PDF] (12MB file)
11G18VA: 7621 Kingston Pike [PDF]
12A18VA: 5100 N. Broadway St. [PDF]
12B18VA: 1731 Western Ave. [PDF]
12C18VA: 5911 Weisbrook Lane [PDF]
12E18VA: 1531 N. Central [PDF]
12F18VA: 2806 Painter Ave. [PDF]
12G18VA: 501 Nineteenth St. [PDF]
12H18VA: 1904 Highland Ave. [PDF]
12I18VA: 1901 Clinch Ave. [PDF]
12J18VA: 8014 Kingston Pike [PDF]