• Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share via Email
January 18, 2022

1-A-22-VA:  601 Fern St [PDF]
1-B-22-VA:  1005 Kenesaw Ave [PDF]
1-C-22-VA:  3643 Sevierville Pk [PDF]
1-D-22-VA:  0 S Bell St (095HC001) [PDF]
1-E-22-VA:  7511 Sheffield Dr [PDF]
1-F-22-VA:  1201 N Central St [PDF]


February 15, 2022

2-A-22-VA: 4111 Barbara Dr [PDF]


March 15, 2022

2-B-22-VA:  1717 White Ave [PDF]
3-A-22-VA:  808 State St [PDF]
3-B-22-VA:  5505 Kingston Pk [PDF]
3-C-22-VA:  4505 Greenway Dr [PDF]


April 19, 2022

4-A-22-VA:  305 West Vine Ave [PDF]
4-B-22-VA:  6603 Stone Mill Dr [PDF]
4-F-22-VA:    4345 Apex Dr [PDF]
4-G-22-VA:  4341 Apex Dr [PDF]
4-H-22-VA:  407 Saint Paul St/316 W Blount Ave [PDF]
 


June 21, 2022

5-A-22-VA:  3917 Holston Drive [PDF] *postponed from May meeting.
6-A-22-VA:  401 Cansler Ave [PDF]
6-C-22-VA:  2018 Davenport Rd [PDF]
6-D-22-VA:  1717 White Ave [PDF]  *postponed to July meeting
6-E-22-VA:  524 Williams St [PDF]


July 19, 2022

6-D-22-VA    1717 White Ave [PDF] *withdrawn
7-A-22-VA    5806 Westover Dr [PDF]
7-B-22-VA    835 Tally Ho Dr [PDF]
7-C-22-VA    4061 Sequoyah Ave [PDF]
7-D-22-VA    713 S. Seventeenth St [PDF]
7-F-22-VA    9111 Cross Park Dr [PDF]
7-H-22-VA    3944 Seahorn Ave [PDF]
7-I-22-VA    3948 Seahorn Ave [PDF]
7-J-22-VA    3952 Seahorn Ave [PDF]
7-K-22-VA    5201 Western Ave [PDF]
7-L-22-VA    1727 Grand Ave [PDF]


August 16, 2022

7-G-22-VA  2425 Anita Dr. [PDF]
8-A-22-VA  1909 Nickerson Ave [PDF]
8-B-22-VA  307 E. Oklahoma Ave [PDF] *withdrawn
8-C-22-VA  3221 Garden Dr [PDF]  *postponed to September agenda
8-D-22-VA  333 Macedonia Ln [PDF]
8-E-22-VA  2150 N. Central St [PDF]
8-F-22-VA  4051 Sutherland Ave [PDF]
8-G-22-VA  6115 Asheville Hwy [PDF]
8-H-22-VA  720 Burgess Ave & 0 Teddy Ave [PDF]
8-I-22-VA    1901, 1905, 1915, 1931, 1937 Cumberland Ave [PDF]
705, 709, 711, 713 Nineteenth St
700, 702 Twentieth St
1902, 1908, 1912, 1916 White Ave

8-J-22-VA 2001 & 2017 Cumberland Ave [PDF]
8-K-22-VA 2109 & 2121 Cumberland Ave [PDF]
8-L-22-VA 1900, 1912, 2000 Cumberland Ave [PDF]
817 Nineteenth St
1901 Lake AveSeptember 20, 2022

8-C-22-VA   3221 Garden Dr [PDF] *postponed from August meeting
9-C-22-VA 7727 Kingston Pk [PDF]
9-E-22-VA 1406 Wallace St [PDF]
9-F-22-VA 1540 Member Ln [PDF]
9-G-22-VA 451 W. Blount Ave [PDF]


October 18, 2022

9-C-22-VA 7727 Kingston Pk [PDF] *postponed to November meeting
9-G-22-VA 451 W. Blount Ave [PDF] *postponed from September agenda
10-A-22-VA 3934 Alma Ave [PDF]
10-B-22-VA 5858 Lucerne Ln [PDF]
10-C-22-VA 2323 E. Glenwood Ave [PDF]
10-D-22-VA 2113 Sunny Ln [PDF]
10-E-22-VA 4208 Garden Dr [PDF]


November 15, 2022

11-B-22-VA 5910 Holston Hills Rd [PDF]
11-D-22-VA 4164 Jomandowa Dr [PDF]
11-F-22-VA 124 S. Concord St [PDF]
11-G-22-VA 701 Merchant Dr [PDF]
11-H-22-VA 3928 West Bellemeade Ave [PDF]


December 20, 2022

9-C-22-VA 7727 Kingston Pk (PDF)
11-E-22-VA 1700 Merchant Dr (PDF) *removed from agenda
12-A-22-VA 3940 Seahorn Ave (PDF)
12-B-22-VA 1915 Forest Ave (PDF)
12-C-22-VA 4103 Chapman Hwy (PDF)
12-D-22-VA 701 N. Cherry St (PDF)
12-E-22-VA 1100 University Ave (PDF)
12-F-22-VA 400 Neyland DR (PDF)